Dạ con chào bác sĩ ạ, con là nam năm nay 23 tuổi, dạo gần đây con có để ý 2 mắt con có chút màu vàng ở dưới lòng đen mắt, con tham khảo trên web thì có thể bộ phận gan của con đang có vấn đề. Con đ