Bác sĩ cho e hỏi ráy tai của e là ráy tai ướt mà sao giờ lại là ráy tai khô ạ