Cho em hỏi là nhiều lúc tai của em bị nghẹt xong rồi em hay sử dụng thủ thuật Valsalva xong nhiều lúc tai không bị nghẹt em vẫn cứ hay sử dụng. Kết quả là tai của em bây giờ nó cứ bị vứớng 1 cái j đó