Cứ chiều là con hay nhứt đầu vs buôn nôn với chóng mặc. Vị cho con xin hỏi triệu chứng vị có phải của viêm xoang k ạ. Con cảm ơn