Em bị gãy đốt ngón tay, sau khi điều trị và xương liền thì ở chỗ đốt gãy bị phù và không gấp đốt ngón tay bình thường được, có cách nào điều trị cho ngón tay cử động bình thường và không để lại phù xư