thưa bác sĩ, cho con hỏi là phần khớp giữa của ngón tay áp út của con á, lúc duổi thẳng ra thì nó lại bị cong ngay phần khớp giữa nó không có giống các ngón khác, rồi lúc con gập ngón tay là thì nó ng