Cho cháu hỏi, cháu bị thoát vị đĩa đệm và mất nước toàn bộ đĩa đệm thì cháu đi nên điều trị ở đâu ạ, cháu cảm ơn