Cháu xin hỏi bác sỹ: Vì sao người đang dùng thuốc điều trị rối loạn cảm xúc lưỡng cực - lại không nên dùng hạt lanh ạ!!! Cháu cảm ơn ạ!