may bua nay e cảm thay người buồn chán,cáu gắt,khó chiu,bồn chồn 15:53 e co nen uong mange b6 ko ạ 15:54 liều dùng the nao va uống bao lau thi cải thiện vay ạ