Bác sĩ ơi mẹ con bị ung thư vú giai đoạn ll di căn qua hạch tỷ lệ sống khoảng nhiêu năm vậy bác sĩ . vậy ung thư vú giai đoạn ll điều trị hết ko bác sĩ . Con cảm ơn bác sĩ nhiều ạ