Bác sĩ cho em hỏi

mềm bị ưng thư phổi giai đoạn đầu

cách tốt nhất để chứa trị là gì ạ

mong bác sĩ tư vấn