Ba em nghiện rượu mấy chục năm. Nên em có mua thuốc bonianco cho ba em uống. Được hơn 3 tháng trong 3 tháng này tháng đầu thì ban em có triệu chứng sản rượu loạn âm thanh sợ người này lúc sợ người