Một bên mặt phải bị sưng là bên gì vậy bác sĩ tôi đi xét nghiệm máu và thứ nước tiểu và siêu âm không có gì hết là bên gì vậy bác sĩ 1 2 bữa là bị sưng 1 2 bữa là hết nó làm quài vậy bác si