Tôi nghĩ tác dụng phụ của thuốc xịt ventolin làm thần kinh tôi tổn thương bị ngất xỉu mấy lần khi tỉnh dậy thì mất phương hướng.. vì dùng thuốc xịt hen qua nhiều năm .