Xin chào bác sĩ, tôi đã sử dụng cần sa được một thời gian, và tôi cảm thấy trí nhớ suy giảm, khó ngủ, ko được minh mẫn. Vậy bây giờ tôi ngừng sử dụng thì sau này tôi có trở lại như bình thường được