Con tôi năm nay 12 tuổi. cháu bị ra mồ hôi chân, tay rất nhiều, nhất là lúc căng thẳng. Vậy cháu có thể điều trị bằng cách nào ?, Phương pháp điều trị