Bác sỹ ơi em bị rong kinh 19 ngày rồi mà uống thuốc không hết phải làm sao