Bác sĩ hiện tại em 16 17 tuổi từ lúc 15 tuổi em bị hiện tượng mơ lạ cụ thể em mơ rất nhiều cuộc đời của nhiều người khi tỉnh dậy em vẫn nhớ 1 thời gian thì em quên ban đầu ko sao nhưng càng ngày n