Dạ em năm nay 20 quan hệ lần đầu không thấy ra máu nhưng 3 ngày sau lại ra máu màu nâu và kèm thêm cục màu nâu.Hiện em đã bị vậy được 2 ngày rồi ạ ,ngày 2 thì ra ít hơn.Em không bị đau rát gì ở vùn