ngày 30 tháng 6 cháu có quan hệ vs gái dịch vụ bị ra máu và vừa hôm trước cháu ms cạo lông vùng kín về nhà một hai tuần sau cháu bị đau họng mệt mỏi ớn lạnh về buôuf chiều và ko bị sốt liệu đấy có