Cháu là Dũng chào Bác sĩ ạ.

Cháu chẩn đoán bị Rối loạn cảm xúc( F25.0)

Bác sĩ chỉ định thường xuyên dùng thuốc.

1. Rileptip 2mg(uống 1 viên tối)

2. Quetiapine 100mg(uống 1 v