Cho e hỏi khi mổ lấy nẹp, vis ra ở cẳng tay và cánh tay thì có để lại biến chứng hay ảnh hưởng gì không ạ