Em cắt bao quy đầu được 1 tuần nhưng vẫn còn chỗ bị chảy máu nhưng chảy không nhiều với có dịch vàng. Như vậy có sao không ạ