chao bác sĩ!bé 12 tháng 17 ngày tuổi khi bò chơi bò nhanh đập đầu mạnh vô cửa hàng rào khung sắt hàng chứ k phải tấm lưới rào ạ

Be choáng khóc xíu nín chơi tip bình thuong tối ngủ bé có ho v