Con e sau sinh cũng bị dạng như bướu huyết thanh ở trên bài viết và bây giờ được hơn 2 tháng chỗ í nó cứng rồi nhưng nó bị nhô lên nó k xẹp như hình dáng đầu bình thường thì có sao không ạ và có cách