Em bé bị tay chân miệng giờ con phải làm sao bác sĩ , mong bác sĩ tư vấn giúp con ạ