Xin chào bs! Bé nhà e nay đã đc 4 tháng tuổi. Lúc sinh ra bé đã có 1 bớt màu đen rất lớn ở tay( cả bàn tay mà đen, chỉ có 1 phần nhỏ của lòng bàn tay và các móng tay là bthuog) hiện nay vết bớt ko