Con em đi phân lạ . Màu xanh lợn cợn vàng . Thì có sao không ạ