Bài viết lien quan

Ống dẫn trứng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nằm phía trên hai bên của tử cung, có nhiệm vụ dẫn trứng từ buồng trứng đến tử cung.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan