Bài viết lien quan

Ống dẫn trứng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nằm phía trên hai bên của tử cung, có nhiệm vụ dẫn trứng từ buồng trứng đến tử cung.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan