avatarbadge

Tiến sĩ - Bác sĩ - Giảng viên Vũ Xuân Thành

Hồ sơ chuyên gia

Tiến sĩ – Bác sĩ – Giảng viên Vũ Xuân Thành tham gia nhiều khóa học y tế ở Hàn Quốc, là hội viên của các Hiệp hội Y tế trong nước và quốc tế như Hội Chấn thương Chỉnh hình thế giới (SICOT), Hội phẫu thuật bàn tay thế giới (IFSSH), Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam… Tại Hello Bacsi, Tiến sĩ – Bác sĩ – Giảng viên Vũ Xuân Thành tham vấn y khoa các bài viết về chấn thương chỉnh hình và cơ xương khớp.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
Tiến sĩ y học ngành Chấn thương Chỉnh hình và tạo hình

Đại học Y Dược TP. HCM

point
Cao học ngành Chấn thương Chỉnh hình

Đại học Y Dược TP. HCM

point
Bác sĩ Nội trú Chấn thương Chỉnh hình

Đại học Y Dược TP. HCM

Đọc tiếpsee-more

KINH NGHIỆM

point
BS điều trị tại khoa Chi trên

Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP. HCM

point
BS khoa Khám bệnh

Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM

point
Giảng viên bộ môn Chấn thương chỉnh hình - Phục hồi chức năng

Đại học Y dược TP. HCM


plus-icon8 CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, SÁCH, BÁO


Bài viết liên quan