avatarbadge

Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Đào Uyên Trang

Hồ sơ chuyên gia

Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Đào Uyên Trang hiện đang công tác tại BV Nguyễn Tri Phương, là uỷ viên ban chấp hành Chi hội Mất ngủ, thuộc hội Y học Giấc ngủ Việt Nam, từng báo cáo hội nghị tâm thần toàn quốc. Bác sĩ Trang cũng đang tham gia giảng dạy khoa Y tại đại học Nguyễn Tất Thành (TP. HCM).