Cho e hỏi cây trinh nữ hoàng cung có uống được với cây bồ công anh không