Em bị viem mũi dị ứng . Trong mũi như bị sưng. Hay nghẹt mũi chảy nước mũi