Nếu ông nội bị bạch biến, bố mẹ đều không bị nhưng con gái lại bị bạch biến. Vậy nếu người con gái này lấy chồng thì đẻ con có khả năng bị bệnh không