Bác ơi trẻ em bị lún dương vật bẩm sinh có tạo hình dương vật được không ạ