Chào bác sĩ, con em hôm nay sinh tròn đúng 3 ngày nhưng ngày thứ 3 trẻ bị sôi bụng và đi ngoài có 1 lần phân màu vàng. Bé uống sưa mẹ, thỉng thoảng mới dặm thêm một ít sữa ngoài. E thấy bảo trẻ sơ sinh một ngày đi ngoài nhiều lần mà con em ngày hôm nay chỉ đi một lần và bị sôi bụng