Nác sĩ cho cháu hỏi. Con cháu mới sinh được 07 ngày. Lúc mới sinh trên mí mắt có mảng thịt nhỏ như thịt dư. Giờ nó cương lên như nổi mụt. Cháu xin hỏi như vậy có nguy hiểm không và cách xử lý ạ. Cháu chân thành cảm ơn bác sĩ.