Vaccine là cách bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19. Tìm hiểu thêm về các loại vaccine hiện có, cách đăng ký các chương trình tiêm chủng và những tác dụng phụ có thể xảy ra.

avatar

Bắt đầu thảo luận

đang tải