Nhưng sau khi rạch ổ áp xe thì sau 2 ngày vết thương lại sưng nhẹ và rất cứng