Mấy hôm trước bị ra sỏi thận nên k biết là do ảnh hưởng của nó k