Chào bác sĩ. Người nhà mình bị chó cắn thì có cẦN Đy tiêm phòng dại ngay không ạ