Phim quanh chóp

30.000 (Giá dịch vụ)

Về dịch vụ

Chụp phim quanh chóp là kỹ thuật thăm khám giúp xác định chi tiết về cấu trúc, hình thái của răng và các cấu trúc lân cận, từ đó chỉ ra các cấu trúc răng ẩn như răng khôn, cũng như tình trạng mất xương mà thăm khám bằng mắt thường không nhìn thấy.

  Chi tiết bệnh viện

  Premier Dental

  125 Lê Thị Riêng, Bến Thành, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Opening Hours
  Giờ làm việc

  Thứ Hai

  08:00 - 17:00

  Thứ Ba

  08:00 - 17:00

  Thứ Tư

  08:00 - 17:00

  Thứ Năm

  08:00 - 17:00

  Thứ Sáu

  08:00 - 17:00

  Thứ Bảy

  08:00 - 17:00

  Chủ Nhật

  Đóng cửa

  Phương thức thanh toán

  Visa

  Mastercard

  JCB

  Tiền mặt

  Chuyển khoản


  Advertising