Người lớn bị tay chân miệng rồi có bị lại không ạ?