Chào bác sĩ bố e chuẩn đoán bóc tách động mạch chủ có mốt huyets khối ở thành mạch.huyết áp giờ 150 vậy cho e hỏi pp điều trị có phải mổ can thiệp ko ạ