E bị tuột huyết áp

Xin hỏi BS là có thuốc hoặc Phải ăn những thực phẩm nào để bình ổn lại ạ