em bị thủy đậu 10 ngày rồi,mụn nước khô hết rồi nhưng chưa rớt mài vậy bôi acyclovir lên có mau rớt mài không ạ