Bác sĩ cho e hỏi có cách nào chữa dạ dày bằng nghệ tươi( chỉ 1 nghệ tươi) ngoài ra k thêm 1 cái gì khác