Mang thai 8 tháng có uống được thuốc Simethicon 80mg không? Tôi bi đây hơi căng bụng