Em bị trĩ ngoại độ 1. Em có thể tập các bài tập pilates hay nhảy dây không ạ? Nếu có thể tập pilates Bác sĩ có khuyến cáo gì hay gợi ý bài tập nào của pilates không ạ?