e cảm ơn bác sĩ về phần tham khảo được bác sĩ trả lời thắc mắc ạ